Tilskud


Kommunalt tilskud:

Aktivitetstilskud á 163 kr./årlig pr. medlem < 25 år

Puljer under aktivitetspuljen:

            50.000 kr. Indkøb af særlig dyrt material og inventar

                   -        Indkøb til børn og undes aktivitetsudøvelse prioriteres først.

                   -        Op til 50% af pris når enkeltdelen koster over 1.000 kr,

                             Dog max. Støtte med 10.000 kr. pr. ansøgning

                             Ansøgning hvert år 15. januar

 

             200.000 kr. Leder og instrukøruddannelse

                   -        Op til 50% af afholdte udgifter for kurser > 250 kr./kursist.

                             Kurser udland samme regler, dog max. 1.000 kr. støtte/kursist

                             Ansøgning hvert år 15. januar

                        

              100.000 kr.  Udvikling af foreningslivet

                  -        Understøtte nye tilbud til børn og unge, gerne gennem nyudvikling i eksisterende                                             foreninger/idrætter.

                            Nye aktivitets- og samværssformer i  foreningslivet- enestående for lokalområdet                                             Ansøgning løbende -  behandles i FOU efter høring i de berørte samråd

 

              40.000 kr. Årlig foreningsaften/hædersbevisninger

                   -        Herunder Årets fritidslederpris

                   -        Hæder til diverse ”mesterskabs-udøvere” gennem året.

 

Anlægspulje i 2008:

-       2 mill. Kr. til vedligehold af selvejende haller

-       1 mill. Kr. til vedligehold af private udendørs idrætsanlæg