Der kan indstilles i tre kategorier:   

Årets Klub/Forening, ÅretsTræner/Leder samt Årets Idrætspræstation


Indstillingerne præsenteres i Lokalavisen Norddjurs.
Idrætsrådet nominerer herefter 3 fra hver kategori til Awarden d. 29/01 2021 i Ørsted Hallen, hvor vinderne bliver hyldet for deres præstationer.  

Sidste frist for indstilling er d. 18. november 2020.

Man indstiller på følgende måde:

1. Find formularen der passer til den kategori der indstilles i
2. Skriv dit navn i feltet navn
3. Skriv din email i feltet Mail
4. I feltet besked skriver du hvem du vil indstille samt begrundelsen for din indstilling. Når du har udfyldt formularen trykker du send og så modtager vi en email med din indstilling.

Vi håber at få en masse gode indstillinger.

 

Årets Klub/Forening:

Prisen tildeles for en indsats, der i årets løb har gavnet klubbens aktiviteter, lokalområde, medlemmer og /eller været medvirkende til anden positiv udvikling.

Det kan bla. andet være ved:


· Integrere nye medlemmer med udfordringer i foreningslivet


· Opstart af nye initiativer inden for en forenings rammer


· Opstart af ny forening


· Fokus på og løsnings initiativer for generelle udfordringer i forenings livet


· Nytænkning  og innovation i forenings livet

 

Årets Træner/Leder

Prisen tildeles en frivillig person, der gennem en årrække har ydet en uegennyttig og bemærkelses- værdig indsats, til glæde og gavn for sin forenings medlemmer, eller har været med til at tiltrække og fastholde foreningens idrætsudøvere.

 

Årets Sportspræstation:

Prisen tildeles et hold eller enkeltperson der har repræsenteret en forening i Norddjurs Kommune, og ydet en bemærkelsesværdig idrætslig præstation i forhold til andre udøvere, eller hvor udøver/holdet har rykket sig i forhold til tidligere niveau.

 

 

 

Årets Træner/leder

Årets Klub/Forening

Årets Sportspræstation