OBS OBS OBS

Det er vigtigt, du informerer kommunen og også gerne idrætsrådet, når der sker en udskiftning eller ændring af kontaktpersonerne i din forening.

Vi oplever jævnligt at vores informationer ikke når frem til de rigtige personer.

Det er ærgeligt hvis vigtig info eller et tilbud går tabt. 

 

Nyt omkring satser til frivillige

 

Nye satser for omkostningsgodtgørelse 

 

Skatterådet har reguleret satserne for omkostningsgodtgørelse til frivillige 

 

 

Skatterådet har vedtaget nye satser for omkostningsgodtgørelse pr. 1. oktober i år.

Det betyder, at den skattefri godtgørelse fremover årligt er:
• 2.350 kroner til telefon og internet
• 1.400 kr. til administrative omkostninger
• 1.950 til køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj.

Til idrætsdommere er satsen for skattefri
omkostningsgodtgørelse op til 250 kr. pr. kamp, dog højst 500 kr. pr. dag.

Det er fortsat sådan, at overskrider man satserne, bliver hele beløbet skattepligtigt. Man kan i stedet for udbetaling af godtgørelse efter disse satser vælge at godtgøre udgifterne efter dokumentation ved eksterne originale bilag.

Øvre grænse

Skatteministeriet har præciseret, at man kan få omkostningsgodgørelse efter de nye takster, hvis man har været aktiv som frivillig ulønnet træner og leder og hvis godtgørelsen udbetales efter den 1. oktober.

Hvis foreningen og den frivillige har en konkret aftale om et mindre beløb, for eksempel de gamle takster, er foreningen selvfølgelig ikke forpligtet til at følge de nye takster.

I kan læse mere på SKAT's hjemmeside i nedenstående link:

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234832

Kilde: DGI