Norddjurs Award

Idrætsrådet mener der er for lidt opmærksomhed omkring de årlige idrætspriser i Norddjurs Kommune.

For at øge synligheden af den frivillige Idræt, og hædre de frivillige efter fortjeneste, vil Idrætsrådet i samarbejde med Lokalavisen, lave vores egen Awardaften, hvor der er sat fokus på de indstillede, og at idrættens frivillige kan mødes i lidt festlige rammer.

En aften hvor vi skal vælge mellem de nominerede kandidater ved af blandt de fremmødte, samt lidt underholdning og et let traktement. Der er ikke i 1. omgang sat begrænsning for antal af tilmeldinger fra de enkelte foreninger.
Hvis der mod forventning bliver for mange tilmeldinger forbeholdes ret til reducering i antallet fra de klubber der er tilmeldt flest fra.